گروه کوهنوردی وتر

ارتفاعات روبروی هانیوان و شلم2
نویسنده : حسینی نسب . مهندس نیکرو - ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

 

کوهستان آشیان ما است. کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود.روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد و به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت وکف مشوقان درقله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند.گروه می سازنند تا دل جوانان را به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشوند .مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد. قانونشان عشق است و قانون گذارشان معشوق. عشق به طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست.کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به خداست و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است.

 

به حول و قوه الهی در روز جمعه مورخ91.10.29 به همراه تعدادی از اعضای گروه به غار روبروی هانیوان صعود نمودیم.

 

 

 

 

 

با استعانت از خداوند متعال در روز جمعه91/10/8 همراه دوستان به ارتفاعات شلم صعود کردیم که در ارتفاعات با تعدادی از همنوردان وهمشهریان ملاقات نمودیم که پس از احوال پرسی گرم و صمیمی تعدادی عکس یادگاری گرفتیم که تقدیم می شود.

همراه این دوستان چند نفراز متخصصات و پیشکسوتان و اعضای شورای شهر حضور داشتند.(دکتر کشاورز،جعفر لو،قاسمی و آقایان سهرابیان ، جمالی و شاکیان )

 

 

 

دکتر قیصر کشاورز در حال گرفتن عکس

 

آقای شاکیان از اعضای شورای شهر در حال گپ زدن با دوستان

 

دکتر قیصر کشاورز همراه سایر دوستان