تگروان

 

الهی ، آنچه با نام و یاد تو آغاز شود بی ثمر نیست و آنچه برای تو شکل گیرد فنا پذیر نخواهد بود . پس با نام و یاد مقّدست آغاز  و عاشقانه ترنم ساز می کنیم :

 روز چهار شنبه مورخه 920703 همراه چهار نفر از همنوردان راس ساعت پانزده و نیم در میدان ارغوان شهر ایلام بطرف تگروان حرکت و پس از صعود و مقداری استراحت و صرف عصرانه در گچان مجددا در ساعت نوزده و نیم بسلامت بازگشتیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید