بانام ویادخدای مهربان

روز جمعه 92/9/29  راس ساعت 7 صبح ازروستای ریکاه به مقصد دره خلیفه حرکت واز دامنه خلیفه به منطقه گرمسیری درکبان و بازگشت از درکبان به ریکا.

/ 0 نظر / 44 بازدید