با استعانت از خداوند متعال 

در روز جمعه مورخه 92/10/20 تعدادی از اعضای گروه وتر راس ساعت 7 صبح با یک دستگاه مینی بوس به طرف صالح آباد حرکت وساعت 8 از روستای ریکا بطرف ارتفاعات خلیفه و سپس به منطقه کرمسیری نی پهن ، زیربروپشت بر ،و بطرف روستای سر نی حرکت نموده که راس ساعت 17 به روستای سر نی و سپس بطرف ایلام برگشتیم.

تصاویری تقدیم میشود:

/ 1 نظر / 33 بازدید
عارف

انشاله پاتان دکیه نوره .